Vi Muddrar

Vi Muddrar

Den relativt stora landhöjningen samt förslamningvid vår kust gör att farlederna blir ständigt grundare. Landhöjningens och igenslamningens inverkan på djupet utgör drygt 1-2 cm per år. Målsättningen med muddringarna är att hålla farlederna farbara samt förbättra vattengenomströmningen.

Muddringsställen