Repskär

Repskär

63° 55' 0.001" N, 22° 57' 36" E

På Repskärs västsida finns en naturhamn. Fastsättning av båtar på vikens norrstrand, var det finns fästöglor. Utflyktsplatsen dit man far en vacker sommardag, består främst av berg. Stället är tämmligen bra som övernattningsplats, varifrån man har en fin utsikt över yttre skärgården framför och fyrholmen Tankar. 

Sjökortsblad:
Skärgårdsrådets sjökort XXX
Ankring:
2-3 större båtar vid bergsklacken
Inseglingsdjup:
2m till viken mot väster
0,5-0,8m vid berget
Liten sandstrand inne i vikbottnet
Service: