Remmargrundet

Remmargrundet

63° 54' 29.999" N, 22° 50' 17.999" E

Ligger utanför kåtölandet och är en klippig ö med låg växtlighet. Övernattningsstugan står öppen var dag för envar och på holmen finns även Grilltak, wc och Roope sopstation. Remmargrundet utgör en lämplig lägerplats vid bl.a. Gäddfiske. Fiskrika platser runtom. Tankar fyrö ligger bara ett stenkast från Remmargrundet.

Service: